MK Varde (Mannskoret Varde) var i mange år sameier i ”Sangens Hus”. Med rett bare til fredagsøvinger gikk tida fra dette og koret hadde neppe eksistert i dag om man ikke hatt tatt andre valg for 10 år siden og senere ble løst ut av sameiet.

Etter års forgjeves søk etter egnede lokaler fikk Mannskoret Varde i 2006 et tilbud fra kommunen om å kjøpe ei tomt på 1400m2 i Nørvasundet på gunstige vilkår. Dette forutsatt at koret besørget omregulering til ”almennyttig kulturformål”. Dette ble gjort og etter et grundig forprosjekt, mye på dugnadsbasis, startet byggingen i juni 2009.

Huset som blir på brutto 350m2 står nå ferdig og fremstår nå som et fantastisk bygg til glede for kormedlemmene.


Dessverre var ikke alle medlemmer tilstede da bildet ble tatt på Sangerstemne i Volda 28-29 mai 2011

Våre sponsorer som vi retter en stor takk til!

  • Stiftelsen Kjell Holm
  • Sparebanken Møre
  • Hagenæs Shipping AS
  • Tafjord Kraft AS
  • Dyrøy AS
  • Brødrene Dahl AS
  • Boligbyggern AS Bjørn Heggstad
  • Dyrøy Betong AS
  • Haugen Kontorforum AS
  • Og Mannskoret Varde for betydelig dugnadsinnsats.