MK Varde (Mannskoret Varde) var i mange år sameier i ”Sangens Hus”. Med rett bare til fredagsøvinger gikk tida fra dette og koret hadde neppe eksistert i dag om man ikke hatt tatt andre valg for 10 år siden og senere ble løst ut av sameiet.

Etter års forgjeves søk etter egnede lokaler fikk Mannskoret Varde i 2006 et tilbud fra kommunen om å kjøpe ei tomt på 1400m2 i Nørvasundet på gunstige vilkår. Dette forutsatt at koret besørget omregulering til ”almennyttig kulturformål”. Dette ble gjort og etter et grundig forprosjekt, mye på dugnadsbasis, startet byggingen i juni 2009.

Huset som blir på brutto 350m2 står nå ferdig og fremstår nå som et fantastisk bygg til glede for kormedlemmene.